ఆర్థిక ప్ర‌ణాళిక నిర్మాణం

ఆర్థిక ప్ర‌ణాళిక‌లో ద‌శ‌ల‌వారీగా ల‌క్ష్యాల‌ను నిర్మించుకునే విధానం, అందుకు అవ‌స‌ర‌మైన విధినాల గురించి తెలుసుకుందాం.

ఆర్థిక ప్ర‌ణాళిక నిర్మాణం

Comments

0

Post Comment

Thank you for submitting your comment. We will review it, and make it public shortly