ద్రవ్యోల్బణ ప్రభావం

ఈ క్యాలిక్యులేటర్ ద్వారా ప్రస్తుతం పొందాలనుకునే వస్తు, సేవలు భవిష్యత్తులో ద్రవ్యోల్బణ ప్రభావంతో యెంత ధరకు లభిస్తాయో తెలుసుకోవచ్చు.

ద్రవ్యోల్బణం కారణంగా వస్తు, సేవల ధరలు పెరుగుతూ ఉంటాయి. 100 రూపాయలతో ప్రస్తుతం లభించే వస్తువు, భవిష్యత్తులో లభించక పోవచ్చు. కనుక భవిష్యత్తు ప్రణాళిక చేసుకునే ముందు ఈ ద్రవ్యోల్బణ ప్రభావం దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి.

ప్రస్తుత ధర

అంచనా వేస్తున్న ద్రవ్యోల్బణం

వ్యవధి

మీరు పొందాలనుకుంటున్న వస్తు, సేవల ధర ద్రవ్యోల్బణ ప్రభావం వలన 0 సంవత్సరాల తర్వాత రూ. 0 అవుతుంది.

Comments

2
Vikram Gundas:

Nice

ప్రత్యుత్తరం Vikram Gundas

Thank you for submitting your comment. We will review it, and make it public shortly
Teja Vemulapalli:

very helpful calculator

ప్రత్యుత్తరం Teja Vemulapalli

Thank you for submitting your comment. We will review it, and make it public shortly

Post Comment

Thank you for submitting your comment. We will review it, and make it public shortly