ఇంటి అద్దె అలవెన్సు

వేత‌నంలో భాగంగా ల‌భించే ఇంటి అద్దె అల‌వెన్సు (హెచ్ ఆర్ ఏ)లో ఎంత మొత్తానికి ప‌న్ను మిన‌హాయింపు వ‌ర్తిస్తుందో ఈ కాలిక్యులేట‌ర్ ద్వారా తెలుసుకోవ‌చ్చు.

మీరు నివసిస్తున్నది

సంవత్సర బేసిక్ శాలరీ

సంవత్సర డి ఏ

సంవత్సరంలో మీరు చేసే అమ్మకాలపై వచ్చే కమీషను

సంవత్సరానికి మీకు వచ్చే ఇంటి అద్దె అలవెన్సు

సంవత్సరంలో మీరు చెల్లించిన అసలు అద్దె

మీరు నివసించే నగరం

పన్ను వర్తించే ఇంటి అద్దె అలవెన్సు రూ. 0.
పన్ను మినహాయింపు లభించే మొత్తం రూ. 0

Comments

0

Post Comment

Thank you for submitting your comment. We will review it, and make it public shortly