సిరి మ‌దుప‌ర్ల‌ అవ‌గాహ‌న స‌ద‌స్సు

సిరి ఇన్వెస్ట‌ర్ క్ల‌బ్‌, జెన్‌మ‌నీ సంయుక్తంగా క‌లిసి పాల‌కొల్లులో ఈ నెల 10న మ‌దుప‌రుల అవ‌గాహ‌న స‌ద‌స్సును నిర్వ‌హిస్తున్నాయి.

సిరి  మ‌దుప‌ర్ల‌ అవ‌గాహ‌న స‌ద‌స్సు
పాల‌కొల్లు

NEWS-PALKOL.jpg

Comments

0

Post Comment

Thank you for submitting your comment. We will review it, and make it public shortly